Wyrazy znane i nieznane

CENOTAF – symboliczny grobowiec, dla upamiętnienia zmarłego poza granicami kraju (np. w obozie koncentracyjnym) albo dla uczczenia miejsca śmierci jakiegoś bohatera (z grec. kenos – pusty, tafos – grób);

ELUKUBRACJA – niskiej wartości utwór literacki, pisany bez polotu i z wysiłkiem (z łac. elucubrare – pisać przy świetle lampy);

GRAFT – anglicyzm; żargon medyczny; w chirurgii jest to obca tkanka pozbawiona krwi (np. nerka) lub urządzenie medyczne implantowane do ciała pacjenta; gdy implantowana tkanka zawiera krew – określa się ją jako FLAP; w literaturze fachowej „graft” to po prostu określenie przeszczepionego narządu np. Graft usunięto z powodu powikłań.

HUMIDOR – drewniana skrzyneczka do przechowywania cygar; zapewnia im właściwą wilgotność;

KRACHLA – szklana butelka z korkiem (np. porcelanowym) przymocowanym drucianym kabłąkiem do butelki;

NUPTURIENT – w prawie – osoba mająca zawrzeć związek małżeński;

PROKRASTYNACJA – w psychologii odkładanie niewygodnych czynności czy zadań na później; robienie wszystkiego, aby tylko nie zająć się niechcianym zdaniem – np. mycie okien i sprzątanie mieszkania zamiast uczenia się do egzaminu;

RUDYMENTARNY – początkowy, elementarny; szczątkowy; z łaciny rudis – surowy, nieokrzesany, ignorant; stąd np. narządy rudymentarne albo rudymenty – narządy szczątkowe; rośliny ruderalne – rosnące na miejscach zmienionych przez człowieka – wysypiskach śmieci, ruinach budynków, hałdach, torach; rudera – zniszczony budynek

SEMPITERNA – tyłek (żartobliwie); wyraz rodzaju żeńskiego;

SOLILOKWIUM – rozmowa aktora z samym sobą, mająca na celu przybliżyć widzom jego stan umysłu, emocji czy zamierzeń; patrz – Frank Underwood w serialu „House of Cards”;

SPALACJA – kruszenie jądra atomowego; emisja kilku nukleonów przez jądro atomu pod wpływem bombardowania strumieniem wysokoenergetycznych protonów;

VENETTA – dawna nazwa aktorki; nie mylić z VENDETTĄ;

Dodaj komentarz